Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

Domáca súťaž

21.08.2011 09:22

Dňa 20.08.2011 sme absolvovali dlho očakávanú súťaž na domácej pôde. Počet zúčastnených družstiev oproti minulému roku bol o niečo väčší: 3 ženské a 12 mužských družstiev. Súťaž sa konala na klasické hadice B 75 a C 52 a sklopné terče. V celkovom umiestnení sme dosiahli 6 miesto s časom 16:88.