Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

Diskusné fórum

Dátum: 07.09.2018

Vložil: Albertflarl

Titulok: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is an essential section of a male's reproductive system. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate related is located just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really really irritating and inconvenient for your patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections in the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of most forms of prostate infection. It is due to bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of a particular defect inside gland along with the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be caused by trauma on the urinary tract or by infections via other regions with the body. A patient may go through testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal in the prostate defect as well as the utilization antibiotics and NSAIDs to deal with the soreness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not even to determine the sources of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some from the actions to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for general health and this will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies advise that a few ejaculations each week will assist to prevent cancer of prostate.

3. Eat steak in moderation. It has been shown that consuming greater than four meals of beef weekly will increase the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most important measure to take to make certain a proper prostate would be to choose regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you must go for prostate examination at least once per year.