Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

Informácie o nás

Na sútaži v Haliči  sme dosiahli čas 20.03s a obsadili 6.miesto, musíme  ešte na sebe popracovať aby  sme ten čas dostali pod 20s

Plameň

Team detí

27.05.2010 16:22
Od založenia družstva sú v okrese vždy na prvom mieste a druhý krát sa idú zúčastniť krajského kola ktoré sa bude konať dna 5.6.2010 v Detve. Držíme  im palce.

Naša historia

 

 Začali sme   v lete  2009, keď  sme sa rozhodli  že ideme cvičit  hasický útok. Muži Ohz  nám pomohli  zostavit team a vysvetlili nám  čo  a ako by to bolo najlepšie robit , aby sme mohli niečo dosiahnuť, za toto im  Ďakujeme.