Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

 OHZ Rimavské Brezovo

predseda OHZ p. Dušan Stieranka - 0904 511 721

email: ohzrimavskebrezovo@gmail.com

https://www.ohzrimavskebrezovo.estranky.sk


Obec Rimavské Brezovo 

Na území dnešnej obce Rimavské Brezovo bolo žiarové pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína od roku 1334, keď patrila kaločskému arcibiskupovi, ale existovala už v polovici 13. storočia. Názov obce je doložený z roku 1334 ako Brezou, z roku 1786 ako Breso, z roku 1808 ako Rymawské Brezošo, maďarsky Rimabrezó. Od 15. storočia patrila panstvu Hajnáčka, od 17. storočia viacerým zemepánom. Rimavské Brezovo bolo banskou obcou a sídlom malohontského dištriktu. V erbe mala obec leva držiaceho pred sebou lemeš. V 18. storočí tu bola v prevádzke sklárska huta, v roku 1770 postavili železiareň, ktorú prevzala v 19. storočí Rimamuránska spoločnosť. V roku 1828 mala obec 65 domov a 503 obyvateľov. Pracovali v miestnom priemysle a poľnohospodárstve. Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. Revolučný národný výbor bol založený dňa 29. 8. 1944. Počas SNP bol neďaleko obce vybudovaný pás opevnení. Z obce pochádzal Pavol Knapp, zavraždený fašistami vo februári v roku 1945 v Banskej Bystrici. Za účasť v SNP bolo Rimavské Brezovo vyznamenané Radom SNP I. triedy. Väčšina obyvateľov pracovala v priemysle a v lesoch.