Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

Čerenčany exhibícia

21.08.2011 09:36

Z dennej domácej súťaže sme sa presunuli aj s A-tímom do Čerenčian na exhibičné útoky. Všetko bolo len v rámci srandy.Časy útokov sa zratúvali dokopy. Prvý útok bol štandardný útok na športové hadice. Druhý útok bol zameraný na hľadanie zemiakov vo vode. Po nájdení zemiakov sa tím musel rýchlo obuť do kopačiek, vykonať požiarny útok, zostrieknúť kužele a následne rýchlo pribehnúť k stolu kde musel vypiť všetko čo bolo na stole. Po vypití sa zastavil čas a spočítal s predchádzajúci. Výsledné miesto v tejto exhibicií:  5 miesto.