Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

Nočná súťaž - Rimavské Brezovo

22.06.2010 23:06

Dňa 19. júna sa konal 1.ročník nočnej sutaže na domácej pôde. Prvý pokus neuspešný  ale vyzeralo to nadejne.  Uspeli  sme z časom  22.83s ktorý stačil na 12. miesto.

Výsledky súťaže:

Muži:                              1.pokus - 2.pokus - výsledný čas

1. Rimavské Zálužany -    16,67s - 16,03s - 16,03s

2. Kopanice -                  16,70s - 17,36s - 16,70s

3. Teplý Vrch -               17,67s - 17,97s - 17,67s

4. Rimavské Brezovo A -  18,35s - 23,34s - 18,35s

5. Gemerská Ves -           19,38s - 18,61s - 18,61s

6. Kružno -                     19,17s -      N    - 19,17s

7. Rimavská Baňa -          24,48s - 20,87s - 20,87s

8. Rumince -                    21,31s - 22,24s -  21,31s

9. Čerenčany B -             21,40s -     N     -  21,40s

10. Čerenčany A -            21,56s - 23,16s - 21,56s

11. Žarnovica -                 25,27s - 22,24s - 22,24s

12. Rimavské Brezovo B -       N    - 22,83s - 22,83s

13. Utekáč -                          N    - 37,57s - 37,57s

14. Revúčka -                        N     -     N     -    NŽeny:                                  1.pokus - 2.pokus -výsledný čas

1. Čerenčany -                            N - 26,15s - 26,15s

2. Kružno -                                 N - 26,44s - 26,44s

3. Rimavské Brezovo -                 N - 27,27s - 27,27s

4. Rimavské Zálužany -                28,11s - N - 28,11s

5. Utekáč -                                 34,30s - N - 34,30s

www.youtube.com/watch?v=8pTzEhaXDp8