Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

Okrsková sutaž v Rimavskej Seči

27.05.2010 10:06

                                   

OHZ Rimavské Brezovo sa  dňa 22. mája zúčasnilo Okrskovej suťaže v Rimavskej Seči. Ohz Rimavské  Brezovo bolo zastúpene tromi družstvami,  Dorastenky, Dorastenci a Muži. Všetkym trom družstvám sa podarilo dosiahnut 1.miesta  .  Náš  dorastenecký team  dosiahol prvé miesto z  výslednym časom 110.28s samozrejme aj  zo štafetov  :-)