Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

Pozvánka

26.05.2010 22:30


Obecný hasičský zbor v Rimavskom Brezove,Obecný úrad Rimavské Brezovo a OV DPO Rimavská Sobota si Vás dovoľujú pozvať na Nočnú hasičskú súťaž.

Súťaž sa uskutoční na futbalovom ihrisku (celotrávny povrch) v Rimavskom Brezove

Dňa 19.júna 2010 (t. j. v sobotu) o 20,30 h

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Súťažiť budú požiarne družstvá žien a mužov v požiarnom útoku podľa nových pravidiel PP DHZ platných od 01. 01. 2008, tzv. „hurá systém“. Na útoku musí byť jednotný odev zakrývajúci kolená a lakte súťažiacich, povinný je opasok a prilba. Terčmi budú nástrekové terče. Čas bude meraný elektronickou časomierou, záložne stopkami.
Hlavný rozhodca súťaže si vyhradzuje právo skontrolovať náradie, premerať dĺžku (voľne položené hadice bez naťahovania) a priemer hadíc kedykoľvek v priebehu súťaže do 10 minút po ukončení pokusu. Protesty bude možné podávať do 10. minút po ukončení pokusu.
Súťaž nie je poistená, preto za prípadné úrazy alebo poranenia členov družstiev organizátor súťaže nenesie zodpovednosť.

NÁRADIE NA POŽIARNY ÚTOK:
1 ks sací kôš so spätnou klapkou, 2 ks savice Ø 110 mm (resp. 4 ks), 1 ks motorová striekačka schváleného typu prenosná, 1 ks rozdeľovač, 2 ks hadice B Ø 75 mm, 4 ks hadice C Ø 52 mm, 2 ks prúdnice C Ø 12,5 mm, kľúče na polospojky.

Svoju účasť na podujatí záväzne potvrďte do 15.6.2010 telefonicky na mobilnom čísle 0904 511 721 p. Dušan Stieranka, prípadne na telefónnom čísle 047 5495238 obecný úrad Rimavské Brezovo.
mail: ohzrimavskebrezovo@post.sk
www.ohzrimavskebrezovo.estranky.sk


Občerstvenie a stravovanie požiarneho družstva je zabezpečené zo štartovného (10 členov).

Štartovné vo výške 20 € uhradí každé požiarne družstvo pri prezentácii, ktorá bude od 20,00 – 20,30 h na miestnom ihrisku.


Tešíme sa na Vašu účasť.


Dušan Stieranka v.r. Viera Feješová v. r. Július Beracko v. r.
predseda OHZ starostka obce riaditeľ OV DPO