Vyhľadávanie

Kontakt

Ohzrimavskebrezovo

pitbul123@azet.sk

Nová rubrika

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Počúvajte radio na stránke

  

 

www.europa2.sk/player/fm


 

 

Činnosť hasičov

Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriach, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach a venujú sa  aj hasičskému športu. Nezanedbateľná je aj osvetná činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

 

 

Šalková nočná 06.08.2011

07.08.2011 15:09

Po súťaži vo Vlkanovej sme absolvovali ďalšiu súťaž v Šalkovej ( BB ) - nočná. Zúčastnilo sa tu dokopy 44 družstiev z toho 14 ženských a 30 mužských. Po obidvoch kolách sme sa umiestnili na 11 mieste s časom 16:15 na športové hadice. Výsledky súťaže: www.mirrordhzsalkova.hostujem.sk/Dokumenty/rok_2011/vysledky_salkova2011nocna.pdf